Rapportnavigator

U kunt het venster Rapportnavigator van de Rapportontwerper openen door Bekijken - Rapportnavigator te kiezen.

De Rapportnavigator onthult de structuur van het rapport. U kunt de Rapportnavigator gebruiken om functies in het rapport in te voegen.

Klik op een item in de Rapportnavigator. Het corresponderende object of gebied wordt geselecteerd in de weergave Rapportontwerper. Klik met rechts op een item om het contextmenu te openen.

Functies in het rapport invoeren

In het contextmenu van de Rapportnavigator ziet u dezelfde opdrachten als in de weergave Rapportontwerper, plus extra opdrachten om nieuwe functies aan te maken of te verwijderen.

Functies kunnen worden ingevoerd met behulp van een syntaxis zoals gespecificeerd in het voorstel OpenFormula .

Zie de Wiki-pagina over Base voor wat meer hulp met betrekking tot de functies in een rapport.

Voor elke klant een bedrag berekenen

  1. Open de Rapportnavigator.

  2. Open het item Groepen en de groep waarvan u de kosten wilt berekenen.

    De groep heeft een subitem genaamd functies.

  3. Open het contextmenu (klik met rechts) op het functie-item, kies om een nieuwe functie te maken en selecteer deze.

    In de eigenschappenverkenner ziet u de functie.

  4. Verander de naam in b.v. CostCalc en de formule naar [CostCalc] + [vul uw kostenkolomnaam in].

  5. Voer in de beginwaarde 0 in.

  6. Nu kunt u een tekstveld invoegen en verbinden aan uw [CostCalc] (verschijnt in de keuzelijst met gegevensvelden).

Misschien moet u de beginwaarde instellen op de waarde van het veld zoals [field].

Als er lege velden in de kostenkolom zijn, gebruik dan de volgende formule om de inhoud van de lege velden te vervangen door nul:

[SumCost] + ALS(ISLEEG([field]);0;[field])

Help ons, alstublieft!