Rapportontwerper

De Rapportontwerper is een hulpmiddel om uw eigen databaserapporten te maken. In tegenstelling tot de Assistent Rapport, kunt u met de Rapportontwerper de controle overnemen om het rapport te ontwerpen zoals u dat wilt. Het gegenereerde rapport is een Writer-document dat u ook kunt bewerken.

note

Om de Rapportontwerper te gebruiken, moet de Java Runtime Environment (JRE)-software zijn ge√Įnstalleerd en moet deze software zijn geselecteerd in LibreOffice.


De JRE-software installeren:

De Rapportontwerper vereist een ge√Įnstalleerde Java Runtime Environment (JRE).

 1. Kies - LibreOffice - Geavanceerd.

 2. Wacht maximaal een minuut, terwijl LibreOffice informatie verzamelt over ge√Įnstalleerde Java-software op uw systeem.

  Als er een recente JRE-versie op uw systeem wordt gevonden, ziet u een vermelding in de lijst.

 3. Klik op de optieknop voor het item om deze JRE-versie in te schakelen voor gebruik in LibreOffice.

 4. Zorg ervoor dat Gebruik een Java runtime environment is ingeschakeld.

Als er geen JRE-versie op uw systeem wordt gevonden, opent u uw webbrowser en downloadt u de JRE-software van https://www.java.com. Installeer de JRE-software. Start vervolgens LibreOffice opnieuw en open weer - LibreOffice - Geavanceerd .

De Rapportontwerper openen

 1. Open een Base-bestand of maak een nieuwe database aan. De database moet minimaal één tabel bevatten met minimaal één gegevensveld en een primair sleutelveld.

 2. Klik op het pictogram Rapporten in het hoofdvenster en kies vervolgens Rapport maken in ontwerpweergave.

  Het venster Rapportontwerper wordt geopend.

De Rapportontwerper is opgedeeld in drie delen. Bovenaan ziet u het menu, met daaronder de werkbalken.

Aan de rechterkant ziet u het venster Eigenschappen met de eigenschapswaarden van het momenteel geselecteerde object.

Het linkerdeel van het venster Rapportontwerper toont de Rapportontwerper -weergave. De Rapportontwerper -weergave is in eerste instantie verdeeld in drie secties, van boven naar beneden:

 1. Paginakoptekst - sleep besturingsvelden met vaste tekst naar het paginakoptekstgebied

 2. Detail - databasevelden slepen en neerzetten in het detailgebied

 3. Paginavoettekst - sleep besturingsvelden met vaste tekst naar het gebied Paginavoettekst

Om een extra Rapportkoptekst en Rapportvoettekst-gebied in te voegen, kiest u Bewerken - Rapportkoptekst/voettekst invoegen. Deze gebieden bevatten tekst die aan het begin en het einde van het hele rapport wordt weergegeven.

Klik op het pictogram "-" voor de naam van een gebied om dat gebied samen te vouwen tot één regel in de Rapportontwerper-weergave. Het "-"-pictogram verandert in een "+"-pictogram en u kunt hierop klikken om het gebied weer uit te vouwen.

U voegt databasevelden in door te slepen en neer te zetten in het detailgebied. Zie de sectie "Velden invoegen in het rapport" hieronder.

Daarnaast kunt u op het pictogram Labelveld of Tekstvak in de werkbalk klikken en vervolgens een rechthoek in het gebied Paginakoptekst of Paginavoettekst slepen om een tekst te defini√ęren die op alle pagina's hetzelfde is. U voert de tekst in het vak Label van het bijbehorende venster Eigenschappen in. U kunt ook afbeeldingen toevoegen met behulp van het pictogram Afbeeldingen.

Het rapport verbinden met een databasetabel

 1. Verplaats de muisaanwijzer naar de weergave Eigenschappen. U ziet twee tabbladen Algemeen en Gegevens.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Inhoud om de keuzelijst met invoervak te openen.

 3. Selecteer de tabel waarvoor u het rapport wilt maken.

 4. Nadat u de tabel hebt geselecteerd, drukt u op de Tab-toets om het vak Inhoud te verlaten.

Het venster Velden toevoegen aan rapport wordt automatisch geopend en toont alle velden van de geselecteerde tabel.

Velden aan rapport toevoegen

Het venster Veld toevoegen helpt u bij het invoegen van tabelgegevens in het rapport.

Na het invoegen van velden in de detailweergave, is het rapport klaar voor uitvoering.

Een rapport uitvoeren

Klik op het pictogram Rapport uitvoeren op de werkbalk.

Pictogram Rapport uitvoeren

Pictogram Rapport uitvoeren

Een Writer-document wordt geopend en toont het rapport dat u hebt gemaakt, dat alle waarden bevat van de databasetabel die u hebt ingevoegd.

Als de inhoud van de database is gewijzigd, voert u het rapport opnieuw uit om het resultatenrapport bij te werken.

Een rapport bewerken

Bepaal eerst of u het gegenereerde rapport, dat een statisch Writer-document is, wilt bewerken of dat u de weergave Rapportontwerper wilt bewerken en vervolgens een nieuw rapport wilt genereren op basis van het nieuwe ontwerp.

Het Writer-document wordt alleen-lezen geopend. Om het Writer-document te bewerken, klikt u op Document bewerken op de werkbalk Informatie, of kiest u Bewerken - Bewerkingsmodus.

Als u de weergave Rapportontwerper wilt bewerken, kunt u enkele eigenschappen ervan wijzigen.

Klik in het gebied Details. Wijzig vervolgens in het venster Eigenschappen enkele eigenschappen, bijvoorbeeld de achtergrondkleur.

Als u klaar bent, klikt u op het pictogram Rapport uitvoeren om een nieuw rapport te maken.

Pictogram Rapport uitvoeren

Pictogram Rapport uitvoeren

Als u de Rapportontwerper sluit, wordt u gevraagd of het rapport moet worden opgeslagen. Klik op Ja, geef het rapport een naam en klik op OK.

Het rapport sorteren

Zonder sorteren of groeperen worden de records in het rapport ingevoegd in de volgorde waarin ze uit de database zijn opgehaald.

 1. Open de weergave Rapportontwerper en klik op het pictogram Sorteren en groeperen op de werkbalk. U ziet het dialoogvenster Sorteren en groeperen.

Pictogram Sorteren en groeperen

Pictogram Sorteren en groeperen

 1. Klik in het vak Groeperen op het veld dat u als eerste sorteerveld wilt hebben en stel de eigenschap Sorteren in.

 2. Het rapport uitvoeren.

Groeperen

 1. Open de weergave Rapportontwerper en klik op het pictogram Sorteren en groeperen op de werkbalk. U ziet het dialoogvenster Sorteren en groeperen.

 2. Open in het vak Groeperen de keuzelijst Groepskoptekst en selecteer om een groepskoptekst weer te geven.

 3. Klik op het pictogram Veld toevoegen om het venster Veld toevoegen te openen.

Pictogram Veld toevoegen

Pictogram Veld toevoegen

 1. Versleep het velditem dat u wilt groeperen naar het gedeelte met de groepskoptekst. Sleep vervolgens de resterende velden naar het gedeelte Detail.

 2. Voer het rapport uit. Het rapport toont de gegroepeerde records.

Als u graag sorteert en groepeert, opent u de weergave Rapportontwerper en opent u vervolgens het dialoogvenster Sorteren en groeperen. Selecteer om een groepskoptekst weer te geven voor de velden die u wilt groeperen en selecteer om de groepskoptekst te verbergen voor de velden die u wilt sorteren. Sluit het venster Sorteren en groeperen en voer het rapport uit.

Uw gegevens bijwerken en afdrukken

Wanneer u nieuwe gegevens invoert of gegevens in de tabel bewerkt, toont een nieuw rapport de bijgewerkte gegevens.

Klik op het pictogram Rapporten en dubbelklik op uw laatst opgeslagen rapport. Er wordt een nieuw Writer-document gemaakt waarin de nieuwe gegevens worden weergegeven.

Pictogram Rapporten

Pictogram Rapporten

Om een rapport af te drukken, kiest u Bestand - Afdrukken in het Writer-document.

Help ons, alstublieft!