Velden aan rapport toevoegen

Het venster Veld toevoegen helpt u bij het invoegen van tabelgegevens in het rapport.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Het venster Veld toevoegen wordt automatisch weergegeven wanneer u een tabel in het vak Inhoud hebt geselecteerd en dat vak verlaat.

Kies Beeld - Veld toevoegen.

Klik op het pictogram Veld toevoegen op de werkbalk.

Pictogram Veld toevoegen

Pictogram Veld toevoegen op de werkbalk.


  1. Selecteer het veld in het dialoogvenster Veld toevoegen en klik op Invoegen. U kunt meerdere velden selecteren door op de toets te drukken terwijl u op de veldnaam klikt of de Shift-toets terwijl u de muisknop ingedrukt houdt. Klik op Invoegen in de werkbalk om de velden aan het rapport toe te voegen.

  2. Sleep de veldnamen één voor één vanuit het venster Veld toevoegen naar het detailgebied van het rapport. Plaats de velden zoals u wilt. Gebruik de pictogrammen op de werkbalken om de velden uit te lijnen.

    Het is niet mogelijk om de velden te overlappen. Als u een tabelveld in het detailgebied neerzet, worden een label en een tekstvak ingevoegd.

  3. U kunt ook tekst invoegen die op elke pagina van het rapport hetzelfde moet zijn. Klik op het pictogram Labelveld en sleep een rechthoek in het gebied Paginakoptekst of Paginavoettekst. Bewerk de eigenschap Label om de gewenste tekst weer te geven.

Pictogram

Pictogram Labelveld toevoegen op de werkbalk.

Veldnamen sorteren

Pictogram Oplopend sorteren

Namen oplopend sorteren.

Pictogram Aflopend sorteren

Namen aflopend sorteren

Pictogram Sorteren ongedaan maken

Herstel de oorspronkelijke volgorde

Help ons, alstublieft!