Datum en tijd

YU kunt het dialoogvenster Datum en tijd van de Rapportontwerper openen door Invoegen - Datum en tijd te kiezen.

tip

Druk op Shift-F1 en wijs met de muisaanwijzer naar een invoervak om een helptekst voor dit invoervak te zien.


Schakel Datum opnemen in om een datumveld in te voegen in het actieve gedeelte van het rapport. Het datumveld toont de huidige datum waarop het rapport wordt uitgevoerd.

Schakel Tijd opnemen in om een tijdveld in te voegen in het actieve gebied van het rapport. Het tijdveld geeft de huidige tijd weer wanneer het rapport wordt uitgevoerd.

Klik op OK om het veld in te voegen.

U kunt op het datum- of tijdveld klikken en naar een andere positie binnen hetzelfde gebied slepen, of de eigenschappen in het venster Eigenschappen bewerken.

Help ons, alstublieft!