Assistent Query - Overzicht

Voer een naam in voor de query en geef aan of u de query wilt weergeven of wijzigen nadat de assistent is voltooid.

Naam van de query

Voer de naam in van de query.

Query weergeven

Selecteer om de query op te slaan en weer te geven.

Query aanpassen

Selecteer om de query op te slaan en voor bewerken te openen.

Overzicht

Geeft een samenvatting van de query weer.

Assistent Query

Help ons, alstublieft!