Assistent Query - Aliassen

Wijst aliassen toe aan veldnamen. Aliassen zijn optioneel en kunnen gebruikersvriendelijkere namen opleveren, die worden weergegeven in plaats van veldnamen. Een alias kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer velden uit verschillende tabellen dezelfde naam hebben.

Alias

Voer de alias voor de veldnaam in.

Assistent Query - Overzicht

Help ons, alstublieft!