Assistent Query - Groeperen

Geeft aan of de query moet worden gegroepeerd. De gegevensbron moet de SQL-instructie "Groeperen op clausules" ondersteunen om deze pagina van de assistent in te schakelen.

Beschikbare velden

Somt de namen van de beschikbare velden in de geselecteerde tabel of query op. Klik om een veld te selecteren of gebruik de Shift- of -toets om meerdere velden te selecteren terwijl u klikt.

>

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

Groeperen op

Geeft alle velden weer die moeten worden gebruikt om de query te groeperen.

Assistent Query - Groeperingsvoorwaarden

Help ons, alstublieft!