Assistent Query - Details of samenvatting

Geeft aan of alle records van de query moeten worden weergegeven, of alleen de resultaten van statistische functies.

Deze pagina wordt alleen weergegeven als de query numerieke velden bevat die het gebruik van aggregaatfuncties toestaan.

Gedetailleerde query

Selecteer om alle records van de query weer te geven.

Samenvattingsquery

Selecteer deze optie om alleen resultaten van geaggregeerde functies weer te geven.

Selecteer de aggregaatfunctie en de veldnaam van het numerieke veld in de keuzelijst. U kunt zoveel statistische functies invoeren als u wilt, één in elke rij besturingselementen.

Aggregaat-functie

Selecteer de aggregaat-functie.

Veldnaam

Selecteer de numerieke veldnaam.

+

Voegt een nieuwe rij besturingselementen toe.

Verwijdert de laatste rij besturingselementen.

Assistent Query - Groeperen

Help ons, alstublieft!