Assistent Query

De Assisent Query helpt u bij het ontwerpen van een databasequery. De opgeslagen query kan later worden opgeroepen, hetzij vanuit de grafische gebruikersinterface, of met behulp van de automatisch gemaakte SQL-taalopdracht.

QAssistent Query - Veldselectie

Specificeert de tabel om de query te maken en geeft aan welke velden u in de query wilt opnemen.

Assistent Query - Sorteervolgorde

Specificeert de sorteervolgorde voor de gegevensrecords in uw query.

Assistent Query - Zoekvoorwaarden

Specificeert de zoekvoorwaarden om de query te filteren.

Assistent Query - Details of samenvatting

Geeft aan of alle records van de query moeten worden weergegeven, of alleen de resultaten van statistische functies.

Deze pagina wordt alleen weergegeven als de query numerieke velden bevat die het gebruik van aggregaatfuncties toestaan.

Assistent Query - Groeperen

Geeft aan of de query moet worden gegroepeerd. De gegevensbron moet de SQL-instructie "Groeperen op clausules" ondersteunen om deze pagina van de assistent in te schakelen.

Assistent Query - Groeperingsvoorwaarden

Specificeert de voorwaarden voor het groeperen van de query. De gegevensbron moet de SQL-instructie "Groeperen op clausules" ondersteunen om deze pagina van de assistent in te schakelen.

Assistent Query - Aliassen

Wijst aliassen toe aan veldnamen. Aliassen zijn optioneel en kunnen gebruikersvriendelijkere namen opleveren, die worden weergegeven in plaats van veldnamen. Een alias kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer velden uit verschillende tabellen dezelfde naam hebben.

Assistent Query - Overzicht

Voer een naam in voor de query en geef aan of u de query wilt weergeven of wijzigen nadat de assistent is voltooid.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Assistent Query - Veldselectie

Help ons, alstublieft!