Macro's migreren

De assistent Databasedocument-macromigratie verplaatst bestaande macro's van subdocumenten van een oud Base-bestand naar het macro-opslaggebied van het nieuwe Base-bestand.

Voorheen mochten macro's alleen voorkomen in de tekstsubdocumenten van formulieren en rapporten. Nu kunnen macro's ook in het Base-bestand zelf worden opgeslagen. Dit betekent dat macro's in Base-bestanden nu kunnen worden aangeroepen vanuit elk van de subcomponenten: formulieren, rapporten, tabelontwerp, query-ontwerp, relatieontwerp, tabelgegevensweergave.

Het is echter technisch niet mogelijk om macro's tegelijkertijd op te slaan in een Base-bestand en in de bijbehorende subdocumenten. Als u dus nieuwe macro's aan het basisbestand wilt toevoegen, terwijl u bestaande oude macro's die in de subdocumenten waren opgeslagen, wilt behouden, moet u de bestaande oude macro's naar de macro-opslagplaats van het basisbestand verplaatsen.

De assistent Migratie van databasedocumentmacro's kan de macro's omhoog verplaatsen naar de opslag[plaats van het basisbestand. Vervolgens kunt u de macro's bekijken en indien nodig bewerken.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat macro's uit de subdocumenten dezelfde modulenamen en macronamen hadden. Nadat u de macro's naar één gemeenschappelijke macro-opslagplaats hebt verplaatst, moet u de macro's bewerken om de namen uniek te maken. De assistent kan dit niet.

De assistent kan een back-up maken van het Base-bestand naar een andere map naar keuze. De assistent wijzigt het oorspronkelijke Base-bestand. De back-up blijft ongewijzigd.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Help ons, alstublieft!