Beeld

Het menu Beeld van een databasevenster.

Database-objecten

Opent een submenu.

Formulieren

Selecteert de formuliercontainer en toont alle formulieren in de detailweergave.

Rapporten

Selecteert de rapportcontainer en toont alle rapporten in de detailweergave.

Query's

Selecteert de querycontainer en toont alle query's in de detailweergave.

Tabellen

Selecteert de tabelcontainer en toont alle tabellen in de detailweergave.

Sorteren

Opent een submenu.

Oplopend

Sorteert de items in de detailweergave in oplopende volgorde.

Aflopend

Sorteert de items in de detailweergave in aflopende volgorde.

Voorbeeld

Opent een submenu.

Geen

Schakelt het voorbeeld in het databasevenster uit.

DocumentInformatie

Het voorbeeldvenster toont de documentinformatie van een formulier of rapport.

Document

Het voorbeeld toont het document van een formulier of rapport.

Tabellen verversen

De tabellen verversen.

Help ons, alstublieft!