Extra

Het menu Extra van een databasevenster.

Relaties

Opent de weergave Relatieontwerp en controleert of de databaseverbinding relaties ondersteunt.

Gebruikersbeheer

Opent het dialoogvenster Gebruikersbeheer als de database deze functie ondersteunt.

Tabelfilter

Opent het dialoogvenster Tabelfilter waarin u kunt specificeren welke tabellen van de database moeten worden weergegeven of verborgen.

Selecteer de tabellen die u wilt filteren in de lijst Filter.

Als u de bovenste tabel in een hiërarchie selecteert, worden alle tabellen in de hiërarchie geselecteerd.

Als u een tabel selecteert die zich op een lager niveau in de hiërarchie bevindt, worden de tabellen die erboven in de hiërarchie voorkomen niet geselecteerd.

SQL

Opent het dialoogvenster SQL waarin u SQL-instructies kunt invoeren.

Help ons, alstublieft!