Bestand

Het menu Bestand van een databasevenster. Alleen vermeldingen die specifiek zijn voor databases worden weergegeven.

Opslaan

Slaat het huidige databasebestand, de query, het formulier of het rapport op. Voor het databasebestand ziet u het dialoogvenster Bestand opslaan. Voor de andere objecten zie je het dialoogvenster Opslaan.

Opslaan als

Slaat het huidige databasebestand op met een andere naam. Selecteer in het dialoogvenster Bestand opslaan een pad en bestandsnaam om op te slaan.

Exporteren

Exporteert het geselecteerde rapport of formulier naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt geƫxporteerd als een kopie van de database-inhoud op het moment van exporteren.

Verzenden

Opent een submenu.

Document e-mailen

Opent de standaard e-mailtoepassing (indien geĆÆnstalleerd) om een nieuwe e-mail te verzenden. Het huidige databasebestand wordt als bijlage toegevoegd. U kunt het onderwerp, de ontvangers en een e-mailtekst invoeren.

Rapport als e-mail

Opent de standaard e-mailtoepassing (indien geĆÆnstalleerd) om een nieuwe e-mail te verzenden. Het geselecteerde rapport wordt als bijlage toegevoegd. U kunt het onderwerp, de ontvangers en een e-mailtekst invoeren. Een dynamisch rapport wordt geĆ«xporteerd als een kopie van de database-inhoud op het moment van exporteren.

Rapport naar tekstdocument

Exporteert het geselecteerde rapport naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt geƫxporteerd als een kopie van de database-inhoud op het moment van exporteren.

Help ons, alstublieft!