Bewerken

Het menu Bewerken van een databasevenster.

Kopiëren

Kopieert het geselecteerde object naar het klembord.

Plakken

Voegt een item in vanaf het klembord. Als u wilt, kunt u formulieren en rapporten invoegen, inclusief submappen, van het ene databasebestand naar het andere.

Plakken speciaal

Voegt een item in vanaf het klembord. Als u wilt, kunt u formulieren en rapporten invoegen, inclusief submappen, van het ene databasebestand naar het andere.

Alles selecteren

Selecteert alle items, inclusief submappen, in het onderste deel van het databasevenster.

Bewerken

Opent een venster waarin u de geselecteerde tabel, query, formulier of rapport kunt bewerken.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde tabel, query, formulier of rapport.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van het geselecteerde object. Afhankelijk van de database kunnen sommige namen, tekens en naamlengte ongeldig zijn.

Openen

Opent het geselecteerde object in de laatst opgeslagen staat.

Als weergave maken

Converteert de geselecteerde query naar een weergave. De oorspronkelijke query blijft in uw databasebestand en er wordt een extra weergave gegenereerd op de databaseserver. U moet schrijfrechten hebben om een weergave aan een database toe te voegen.

note

De meeste databases gebruiken query's om databasetabellen te filteren of te sorteren om records op uw computer weer te geven. Views bieden dezelfde functionaliteit als queries, maar dan aan de serverkant. Als uw database zich op een server bevindt die weergaven ondersteunt, kunt u weergaven gebruiken om de records op de server te filteren om de weergavetijd te versnellen.


Assistent Formulier

Start de Assistent Formulier voor de geselecteerde tabel, query, of weergave.

Assistent Rapport

Start de Assistent Rapport voor de geselecteerde tabel, query, of weergave.

Database

Opent een submenu.

Eigenschappen

Opent het dialoogvenster Database-eigenschappen.

Verbindingstype

Opent de Assistent Verbindingstype.

Geavanceerde eigenschappen

Opent het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen.

Help ons, alstublieft!