Een verbinding met tekstbestanden instellen

Specificeert de instellingen voor het importeren van een database in tekstindeling.

In een database met tekstindeling worden gegevens opgeslagen in een ongeformatteerd ASCII-bestand, waarbij elk record een rij omvat. De gegevensvelden zijn gescheiden door scheidingstekens. Tekst in de gegevensvelden wordt gescheiden door aanhalingstekens.

Pad naar tekstbestanden

Voer het pad naar het tekstbestand of de bestanden in. Als u slechts één tekstbestand wilt, kunt u elke extensie van de bestandsnaam gebruiken. Als u een mapnaam invoert, moeten de tekstbestanden in die map de extensie *.csv hebben om te worden herkend als bestanden van de tekstdatabase.

Bladeren

Klik om een dialoogvenster voor bestandsselectie te openen.

Platte tekstbestanden (*.txt)

Klik om toegang te krijgen tot txt-bestanden.

'Comma separated value'-bestanden (*.csv) (kommagescheiden)

Klik om toegang te krijgen tot csv-bestanden.

Aangepast

Klik om toegang te krijgen tot aangepaste bestanden. Voer de extensie in het tekstvak in.

Veldscheidingsteken

Typ of selecteer het teken dat de gegevensvelden in het tekstbestand scheidt.

Tekstscheidingsteken

Typ of selecteer het teken dat een tekstveld in het tekstbestand identificeert. U kunt niet hetzelfde teken gebruiken als het veldscheidingsteken.

Decimaalteken

Typ of selecteer het teken dat wordt gebruikt als decimaalteken in het tekstbestand, bijvoorbeeld een punt (0,5) of een komma (0,5).

Scheidingsteken voor duizendtallen

Typ of selecteer het teken dat wordt gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen in het tekstbestand, bijvoorbeeld een komma (1.000) of een punt (1.000).

Assistent Database

Help ons, alstublieft!