ODBC-verbinding

Specificeert de instellingen voor een verbinding met een ODBC-gegevensbron.

Probeer op Solaris- en Linux-platforms het JDBC-stuurprogramma te gebruiken in plaats van het ODBC-stuurprogramma. Raadpleeg de webpagina unixODBC Project voor een ODBC-implementatie op Solaris of Linux.

Om verbinding te maken met een Microsoft Access-database op Windows, gebruikt u de ADO- of Access-database-interface in plaats van ODBC.

note

Stuurprogramma's voor ODBC worden geleverd en ondersteund door de fabrikant van de database. LibreOffice ondersteunt alleen de ODBC 3-standaard.


Naam van de ODBC-gegevensbron

Voer de naam in van de gegevensbron die is geregistreerd in LibreOffice.

Bladeren

Klik om het dialoogvenster voor selectie van ODBC-gegevensbronnen te openen.

Kies een gegevensbron

Selecteer de gegevensbron waarmee u verbinding wilt maken via ODBC en klik op OK.

note

Om records te bewerken of toe te voegen aan een databasetabel in LibreOffice, moet de tabel een uniek indexveld hebben.


Help ons, alstublieft!