JDBC-verbinding

Specificeert de opties voor toegang tot een JDBC-database.

JDBC-voorbeelden

U kunt een JDBC-stuurprogrammaklasse gebruiken om verbinding te maken met een JDBC-database vanuit LibreOffice. De stuurprogrammaklasse wordt geleverd door de databasefabrikant. Twee voorbeelden van JDBC-databases zijn Oracle en MySQL.

note

De stuurprohrammaklassen moeten worden toegevoegd aan LibreOffice in - LibreOffice - Geavanceerd.


Oracle-database

U kunt een JDBC-stuurprogramma gebruiken om toegang te krijgen tot een Oracle-database vanuit Solaris of Linux. Voor toegang tot de database vanuit Windows hebt u een ODBC-stuurprogramma nodig.

Voer in het vak Gegevensbron-URL de locatie van de Oracle-databaseserver in. De syntaxis van de URL is afhankelijk van het databasetype. Raadpleeg de documentatie die bij het JDBC-stuurprogramma is geleverd voor meer informatie.

Voor een Oracle-database is de syntaxis van de URL:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

MySQL-database

Het stuurprogramma voor de MySQL-database is beschikbaar op de MySQL-internetpagina.

De syntaxis voor een MySQL-database is:

mysql://hostname:port/database_name

Gegevensbron-URL

Voer de URL voor de database in. Voor het MySQL JDBC-stuurprogramma voert u bijvoorbeeld "mysql://<Servernaam>/<naam van de database>" in. Raadpleeg voor meer informatie over het JDBC-stuurprogramma de documentatie die bij het stuurprogramma is geleverd.

JDBC-stuurprogrammaklasse

Voer de naam van het JDBC-stuurprogramma in.

warning

Voordat u een JDBC-stuurprogramma kunt gebruiken, moet u het klassenpad toevoegen. Kies - LibreOffice - Geavanceerd en klik op de knop Klassepad. Nadat u de padinformatie heeft toegevoegd, start u LibreOffice opnieuw.


Testklasse

Test de verbinding met de huidige instellingen.

Authenticatie

Assistent Database

Help ons, alstublieft!