Verbindingsinstellingen

Definieert de verbindingsinstellingen met een bestaande database.

note

De opties in dit dialoogvenster zijn afhankelijk van het databasestuurprogramma dat is geselecteerd in het venster Database selecteren van de Assistent database. Help-pagina's voor elke specifieke optie voor elk databasestuurprogramma, zoals hieronder weergegeven.


Voer een verbindingsreeks in

Geef de verbindingsreeks op voor de geselecteerde database.

Nieuwe maken

Kies het pad en de bestandsnaam van het nieuwe databasebestand.

Bladeren

Selecteer een bestaand databasebestand.

Andere verbindingsmogelijkheden

Onderstaande helppagina's beschrijven de opties die specifiek zijn voor elk beschikbaar databasestuurprogramma.

Help ons, alstublieft!