ADO-verbinding

Specificeert de opties voor het toevoegen van een ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) database.

note

De ADO-interface is een eigen container van Microsoft Windows om verbinding te maken met databases.


tip

LibreOffice vereist de Microsoft Data Access Components (MDAC) om de ADO-interface te gebruiken. Microsoft Windows 2000 en XP bevatten deze componenten standaard.


Gegevensbron-URL

Voer de gegevensbron-URL in.

Voorbeeld-URL's

Gebruik de indeling om verbinding te maken met een Access 2000-bestand:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Om met een naam verbinding te maken met een catalogus op een Microsoft SQL-server die een naamomzetter heeft, voert u het volgende in:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Om als provider toegang te krijgen tot een ODBC-stuurprogramma:

DSN=SQLSERVER

Bladeren

Klik om een dialoogvenster voor databaseselectie te openen.

note

Een gebruikersnaam kan maximaal 18 tekens bevatten.


note

Een wachtwoord moet 3 tot 18 tekens bevatten.


Assistent Database

Help ons, alstublieft!