Selecteer Database

Maakt een nieuwe database, opent een databasebestand of maakt verbinding met een bestaande database.

Een nieuwe database maken

Selecteer om een nieuwe database te maken. Deze optie gebruikt de HSQL-database-engine met standaardinstellingen. Vervolgens verschijnt de laatste pagina van de assistent.

Externe internetpagina over HSQL.

Open een bestaand databasebestand

Selecteer om een databasebestand te openen vanuit een lijst met recent gebruikte bestanden of vanuit een dialoogvenster voor bestandsselectie.

Recent gebruikt

Selecteer een databasebestand om te openen uit de lijst met recent gebruikte bestanden. Klik op Voltooien om het bestand onmiddellijk te openen en de assistent af te sluiten.

Openen

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie waarin u een databasebestand kunt selecteren. Klik op Openen of OK in het dialoogvenster voor bestandsselectie om het bestand onmiddellijk te openen en de assistent af te sluiten.

Met een bestaande database verbinden

Selecteer om een databasedocument te maken voor een bestaande databaseverbinding.

Databasetype

Selecteer het databasetype voor de bestaande databaseverbinding.

note

De databasetypen Outlook, Evolution, KDE Address Book en Seamonkey hebben geen aanvullende informatie nodig. Voor andere databasetypen bevat de assistent extra pagina's om de vereiste informatie op te geven.


De volgende pagina van de assistent is een van de volgende pagina's:

Opslaan en doorgaan

Geeft aan of u de database wilt registreren, de database wilt openen om te bewerken of een nieuwe tabel wilt invoegen.

Verbinding met tekstbestand instellen

Microsoft Access- of Microsoft Access 2007-verbinding instellen

ADO-verbinding instellen

JDBC-verbinding instellen

Oracle-databaseverbinding instellen

MariaDB en MySQL-instellingen

PostgreSQL-verbinding

ODBC-instellingen

Werkbladverbinding instellen

Help ons, alstublieft!