Assistent Database

De Assistent Database maakt een database-bestand dat informatie bevat over een database.

Afhankelijk van het type bewerking en het type database, bestaat de Assistent Database uit een wisselend aantal stappen.

Als u een nieuw databasebestand maakt, bevat de assistent twee stappen.

Selecteer Database

Maakt een nieuwe database, opent een databasebestand of maakt verbinding met een bestaande database.

Opslaan en doorgaan

Geeft aan of u de database wilt registreren, de database wilt openen om te bewerken of een nieuwe tabel wilt invoegen.

Verbindingsinstellingen

Definieert de verbindingsinstellingen met een bestaande database.

ODBC-verbinding

Tekstbestand-verbinding

Microsoft Access-verbinding

ADO-verbinding

dBASE-verbinding

Firebirdverbinding

JDBC-verbinding

Oracle Database-verbinding

MariaDB en MySQL-instellingen

PostgreSQL-verbinding

Werkbladverbinding

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Help ons, alstublieft!