Aanvullende instellingen

Specificeert aanvullende opties voor een gegevensbron.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies in een databasevenster Bewerken - Database - Eigenschappen, klik op het tabblad Aanvullende instellingen


De beschikbaarheid van de volgende besturingselementen is afhankelijk van het type database:

Hostnaam

Voer de hostnaam in van de server die de database bevat, bijvoorbeeld ldap.server.com.

Poortnummer

Voer het poortnummer in voor de server die de database host.

MySQL JDBC-stuurprogrammaklasse

Voer de naam in van het JDBC-stuurprogramma voor de MySQL-database.

Tekenset

Selecteer de tekenset die u wilt gebruiken om de database te bekijken in LibreOffice. Deze instelling heeft geen invloed op de database. Selecteer "Systeem" om de standaardtekenset van uw besturingssysteem te gebruiken.

note

Tekst- en dBASE-databases zijn beperkt tot tekensets met een vaste tekenlengte, waarbij alle tekens met hetzelfde aantal bytes zijn gecodeerd.


Oracle JDBC-stuurprogrammaklasse

Voer de naam in van het JDBC-stuurprogramma voor de Oracle-database.

Stuurprogramma-instellingen

Geef extra stuurprogramma-opties op.

Catalogus gebruiken voor op bestanden gebaseerde databases

Gebruikt de huidige gegevensbron van de catalogus. Deze optie is handig wanneer de ODBC-gegevensbron een databaseserver is. Selecteer deze optie niet als de ODBC-gegevensbron een dBASE-stuurprogramma is.

Basis DN

Voer het startpunt in om in de LDAP-database te zoeken, bijvoorbeeld dc=com.

Maximaal aantal records

Voer het maximale aantal records in dat u wilt laden wanneer u toegang krijgt tot de LDAP-server.

Toon ook verwijderde records

Toont alle records in een bestand, inclusief de records die zijn gemarkeerd als verwijderd. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u geen records verwijderen.

note

In dBASE-indeling blijven verwijderde records in het bestand.


tip

Als u de wijzigingen die u in de database aanbrengt, wilt bekijken, sluit u de verbinding met de database en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met de database.


Indexen

Opent het dialoogvenster Indexen, waar u de tabelindexen in de huidige dBASE-database kunt ordenen.

Tekst bevat kopteksten

Schakel dit selectievakje in als de eerste regel van het tekstbestand veldnamen bevat.

Veldscheidingsteken

Typ of selecteer het teken dat de gegevensvelden in het tekstbestand scheidt.

Tekstscheidingsteken

Typ of selecteer het teken dat een tekstveld in het tekstbestand identificeert. U kunt niet hetzelfde teken gebruiken als het veldscheidingsteken.

Decimaalteken

Typ of selecteer het teken dat wordt gebruikt als decimaalteken in het tekstbestand, bijvoorbeeld een punt (0,5) of een komma (0,5).

Scheidingsteken voor duizendtallen

Typ of selecteer het teken dat wordt gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen in het tekstbestand, bijvoorbeeld een komma (1,000) of een punt (1.000).

Bestandsextensie

Selecteer de indeling voor het tekstbestand. De extensie die u selecteert, heeft invloed op enkele van de standaardinstellingen in dit dialoogvenster.

Help ons, alstublieft!