Speciale instellingen

Specificeert de manier waarop u met gegevens in een database kunt werken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies in een databasevenster Bewerken - Database - Geavanceerde instellingen


De beschikbaarheid van de volgende besturingselementen is afhankelijk van het type database:

Naamgevingsbeperkingen voor SQL92 gebruiken

Alleen tekens toegestaan die voldoen aan de SQL92-naamgevingsconventie in een naam in een gegevensbron. Alle andere tekens worden afgewezen. Elke naam moet beginnen met een kleine letter, een hoofdletter of een onderstrepingsteken ( _ ). De overige tekens kunnen ASCII-letters, cijfers en onderstrepingstekens zijn.

Voeg de aliasnaam van de tabel toe aan SELECT-instructies

Voegt de alias toe aan de tabelnaam in SELECT-instructies.

Gebruik trefwoord AS vóór namen van tabelalias

Sommige databases gebruiken het trefwoord "AS" tussen een naam en zijn alias, terwijl andere databases een witruimte gebruiken. Schakel deze optie in om AS voor de alias in te voegen.

Gebruik de syntaxis van Outer Join '{OJ }'

Gebruik escape-reeksen voor outer joins. De syntaxis voor deze escape-reeks is {oj outer-join}

Voorbeeld:

select Artikel.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Negeer de privileges van het databasestuurprogramma

Negeert toegangsrechten die worden geleverd door het databasestuurprogramma.

Vervang benoemde parameters door?

Vervangt benoemde parameters in een gegevensbron door een vraagteken (?).

Versiekolommen weergeven (indien beschikbaar)

Sommige databases wijzen versienummers toe aan velden om wijzigingen in records bij te houden. Telkens wanneer de inhoud van het veld wordt gewijzigd, wordt het versienummer van een veld met één verhoogd. Toont het interne versienummer van het record in de databasetabel.

Gebruik de catalogusnaam in SELECT-instructies

Gebruikt de huidige gegevensbron van de catalogus. Deze optie is handig wanneer de ODBC-gegevensbron een databaseserver is. Selecteer deze optie niet als de ODBC-gegevensbron een dBASE-stuurprogramma is.

Gebruik de schemanaam in SELECT-instructies

Hiermee kunt u de schemanaam gebruiken in SELECT-instructies.

Index maken met ASC- of DESC-instructie

Maakt een index met ASC- of DESC-instructies.

Beëindig tekstregels met CR + LF

Selecteer om het CR + LF-codepaar te gebruiken om elke tekstregel te beëindigen (bij voorkeur voor DOS- en Windows-besturingssystemen).

Valutaveldinformatie negeren

Alleen voor Oracle JDBC-verbindingen. Indien ingeschakeld, specificeert het dat geen enkele kolom wordt behandeld als een valutaveld. Het veldtype dat door het databasestuurprogramma wordt geretourneerd, wordt weggegooid.

Formuliergegevensinvoercontroles voor verplichte velden

Wanneer u een nieuw record invoert of een bestaand record bijwerkt in een formulier, en u laat een veld leeg dat gebonden is aan een databasekolom die invoer vereist, dan krijgt u een bericht te zien waarin wordt geklaagd over het lege veld.

Als dit controlevak niet is ingeschakeld, worden de formulieren in de huidige database niet gecontroleerd op verplichte velden.

Het controlevak is beschikbaar voor alle gegevensbrontypen die schrijftoegang tot hun gegevens ondersteunen. Het controlevak bestaat niet voor werkbladen, tekst, csv en de verschillende alleen-lezen adresboeken.

Gebruik ODBC-conforme datum/tijd-aanduidingen

Gebruik datum/tijd-aanduidingen die voldoen aan de ODBC-standaard.

Ondersteunt primaire sleutels

Inschakelen om de heuristiek van Base te overrulen die wordt gebruikt om te detecteren of de database primaire sleutels ondersteunt.

Bij het verbinden met een database met behulp van een generieke API zoals ODBC, JDBC of ADO, past Base momenteel heuristieken toe om te bepalen of deze database primaire sleutels ondersteunt. Geen van deze API's heeft speciale ondersteuning om deze informatie op te halen.

De heuristiek faalt soms. Dit selectievakje met drie statussen is standaard ingesteld op de onbepaalde status, wat betekent "de heuristiek toepassen". Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt aangenomen dat de primaire sleutel wordt ondersteund. Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt aangenomen dat er geen primaire sleutel wordt ondersteund.

Merk op dat als deze optie is bedoeld om de heuristiek te overrulen. Als u het inschakelt voor een database geen primaire sleutels ondersteunt, ziet u enkele fouten.

Respecteer het type resultaatset van het databasestuurprogramma

Gebruik het databasestuurprogramma om verschillende scrollmogelijkheden van een resultatenset te gebruiken. Bekijk ResultSetType Constant Group

Vergelijking van Booleaanse waarden

Selecteer het type Booleaanse vergelijking dat u wilt gebruiken.

Rijen om kolomtypen te scannen

Selecteer het aantal rijen om het stuurprogramma het gegevenstype te laten detecteren.

Help ons, alstublieft!