SQL-instructie uitvoeren

Opent een dialoogvenster waarin u een SQL-opdracht kunt invoeren voor het beheren van een database.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

In een venster met een databasebestand kiest u Extra - SQL.


SQL-opdrachten uitvoeren

U kunt in dit dialoogvenster alleen beheercommando's invoeren, zoals Grant, Create Table of Drop Table, en geen filtercommando's. De opdrachten die u kunt invoeren, zijn afhankelijk van de gegevensbron. dBASE kan hier bijvoorbeeld slechts enkele van de lijst met SQL-opdrachten uitvoeren.

note

Om een SQL-query uit te voeren voor het filteren van gegevens in de database, gebruikt u de Query-ontwerpweergave.


Uit te voeren opdracht

Voer de SQL-beheeropdracht in die u wilt uitvoeren.

Voor een gegevensbron "Bibliografie" kunt u bijvoorbeeld de volgende SQL-opdracht invoeren:

SELECT "Adres" FROM "biblio" "biblio"

Raadpleeg de documentatie die bij de database is geleverd voor meer informatie over SQL-opdrachten.

SQL-opdracht onmiddellijk uitvoeren

In de modus Native_SQL kunt u SQL-opdrachten invoeren die niet worden geĂŻnterpreteerd door LibreOffice, maar die direct worden doorgegeven aan de gegevensbron. Als u deze wijzigingen niet weergeeft in de ontwerpweergave, kunt u niet terugkeren naar de ontwerpweergave.

Toon uitvoer van de instructie "select"

Toon het resultaat van de SQL-opdracht SELECT in het vak Uitvoer.

Uitvoeren

Voert de opdracht uit die u heeft ingevoerd in het vak Uit te voeren opdracht.

Vorige opdrachten

Geeft een overzicht van de eerder uitgevoerde SQL-opdrachten. Om een opdracht opnieuw uit te voeren, klikt u op de opdracht en vervolgens op Uitvoeren.

Status

Geeft de status weer, inclusief fouten, van de SQL-opdracht die u heeft uitgevoerd.

Uitvoer

Geeft de resultaten weer van de SQL-opdracht die u hebt uitgevoerd.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Help ons, alstublieft!