Kolommen toewijzen

In de gegevensbronverkenner kunt u een tabel kopiëren door de tabel naar de tabelcontainer te slepen en neer te zetten. Als u het selectievakje Gegevens bijvoegen selecteert op de eerste tabblad van het dialoogvenster Tabel kopiëren, wordt het dialoogvenster Kolommen toewijzen geopend als het tweede venster. U kunt dit dialoogvenster gebruiken om de inhoud van een gegevensveld in de brontabel toe te wijzen aan een ander gegevensveld in de doeltabel.

Brontabel

Geeft een overzicht van de gegevensvelden in de brontabel. Als u een gegevensveld uit de brontabel in de doeltabel wilt opnemen, schakelt u het selectievakje voor de naam van het gegevensveld in. Als u de inhoud van een gegevensveld in de brontabel wilt toewijzen aan een ander gegevensveld in de doeltabel, klikt u op het gegevensveld in de brontabellijst en klikt u vervolgens op de pijl omhoog of omlaag. Om alle gegevens op te nemen brongegevensvelden in de doeltabel, klik op Alles.

Doeltabel

Geeft een overzicht van de mogelijke gegevensvelden in de bestemmingstabel. Alleen de gegevensvelden die zijn geselecteerd in de lijst met brontabellen, worden opgenomen in de doeltabel.

omhoog

Verplaatst het geselecteerde item één positie omhoog in de lijst.

omlaag

Verplaatst het geselecteerde item één positie omlaag in de lijst.

alles

Selecteert alle gegevensvelden in de lijst.

geen

Wist alle selectievakjes in de lijst.

Help ons, alstublieft!