Type opmaak

In de gegevensbronverkenner kunt u een tabel kopiëren door de tabel naar de tabelcontainer te slepen en neer te zetten. Het dialoogvenster Type opmaak is het derde venster van het dialoogvenster Tabel kopiëren .

Lijstvak

Geeft een overzicht van de gegevensvelden die zullen worden opgenomen in de gekopieerde tabel.

Kolominformatie

Veldnaam

Toont de naam van het geselecteerde gegevensveld. Als u wilt, kunt u een nieuwe naam invoeren.

Veldtype

Selecteer een veldtype.

Lengte

Voer het aantal tekens voor het gegevensveld in.

Aantal decimalen

Voer het aantal decimalen voor het gegevensveld in. Deze optie is alleen beschikbaar voor numerieke of decimale gegevensvelden.

Standaardwaarde

Selecteer de standaardwaarde voor een Ja/Nee-veld.

Automatische typeherkenning

LibreOffice kan automatisch veldinhoud herkennen wanneer u databasetabellen kopieert door middel van slepen en neerzetten.

(max.) regels

Voer het aantal regels in dat moet worden gebruikt voor automatische typeherkenning.

Auto

Schakelt automatische typeherkenning in.

Help ons, alstublieft!