Tabel kopiëren

U kunt een tabel kopiëren door de tabel naar het tabelgebied van een databasebestandsvenster te slepen en neer te zetten. Het dialoogvenster Tabel kopiëren verschijnt.

Tabelnaam

Specificeert een naam voor de kopie. Sommige databases accepteren alleen namen die acht of minder tekens bevatten.

Opties

Definitie en gegevens

Maakt een 1:1 kopie van de databasetabel. De tabeldefinitie en de volledige gegevens worden gekopieerd. De tabeldefinitie omvat de tabelstructuur en de opmaak van verschillende gegevensvelden, inclusief speciale veldeigenschappen. De veldinhoud levert de gegevens.

Definitie

Kopieert alleen de tabeldefinitie en niet de bijbehorende gegevens.

Als tabelweergave

Als de database Views ondersteunt en u deze optie hebt geselecteerd, wordt er een query gemaakt in de tabelcontainer als een tabel. Met deze optie kunt u de queryresultaten bekijken als een normale tabelweergave. De tabel wordt in de weergave gefilterd met een "Select" SQL-instructie.

Gegevens toevoegen

Voegt de gegevens van de te kopiëren tabel toe aan een bestaande tabel.

De tabeldefinitie moet exact hetzelfde zijn, zodat gegevens kunnen worden gekopieerd. Gegevens kunnen niet worden gekopieerd als een gegevensveld in de doeltabel een andere indeling heeft dan het gegevensveld in de brontabel.

Komt overeen met de gegevensveldnamen in het dialoogvenster Tabel kopiëren op het tabblad Kolommen toepassen.

Als de gegevens niet kunnen worden bijgevoegd, ziet u een lijst met velden in het dialoogvenster Kolominfo waarvan de gegevens niet kunnen worden gekopieerd. Als u dit dialoogvenster met OK bevestigt, worden alleen de gegevens die niet verschijnen in de lijst zal worden bijgevoegd.

note

Als de velden van de doeltabel een kleinere veldlengte hebben dan in de brontabel wanneer gegevens worden toegevoegd, worden de brongegevensvelden automatisch afgekapt om overeen te komen met de veldlengtes in de doeltabel.


Primaire sleutel maken

Genereert automatisch een gegevensveld voor de primaire sleutel en vult het met waarden. U moet dit veld altijd gebruiken, omdat er altijd een primaire sleutel beschikbaar moet zijn om de tabel te kunnen bewerken.

Naam

Specificeert een naam voor de gegenereerde primaire sleutel. Deze naam is optioneel.

Volgende pagina

Help ons, alstublieft!