Relaties

Deze opdracht opent het venster Relatie-ontwerp, waarin u relaties tussen verschillende databasetabellen kunt definiëren.

Hier kunt u tabellen uit de huidige database aan elkaar koppelen via gemeenschappelijke gegevensvelden. Klik op het pictogram Nieuwe relatie om de relaties aan te maken, of gewoon slepen en neerzetten met de muis.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies in een databasebestandsvenster Extra - Relaties.


note

Deze functie is alleen beschikbaar als u met een relationele database werkt.


Wanneer u Extra - Relaties kiest, wordt een venster geopend waarin alle bestaande relaties tussen de tabellen van de huidige database worden getoond. Als er geen relaties zijn gedefinieerd, of als u andere tabellen van de database aan elkaar wilt relateren, klik dan op het pictogram Tabellen toevoegen. Het dialoogvenster Tabellen toevoegen wordt geopend waarin u de tabellen kunt selecteren waarmee u een relatie wilt maken.

Pictogram Tabel invoegen

Tabellen invoegen

note

Als het venster Relatieontwerp open is, kunnen de geselecteerde tabellen niet worden gewijzigd, zelfs niet in de modus Tabelontwerp. Dit zorgt ervoor dat tabellen niet worden gewijzigd terwijl de relaties worden gemaakt.


De geselecteerde tabellen worden weergegeven in het bovenste gedeelte van de relatieontwerpweergave. U kunt een tabelvenster sluiten via het contextmenu of met de Delete-toets.

Tabel verplaatsen en tabelgrootte wijzigen

U kunt de grootte van de tabellen wijzigen en rangschikken naar uw voorkeuren. Om tabellen te verplaatsen, sleept u de bovenrand naar de gewenste positie. Vergroot of verklein de grootte waarin de tabel wordt weergegeven door de muisaanwijzer op een rand of op een hoek te plaatsen en de tabel te slepen totdat deze de gewenste grootte heeft.

Primaire sleutel en externe sleutels

Als u een relatie tussen de verschillende tabellen wilt definiëren, moet u een primaire sleutel invoeren die op unieke wijze een gegevensveld van een bestaande tabel. U kunt verwijzen naar de primaire sleutel uit andere tabellen om toegang te krijgen tot de gegevens van deze tabel. Alle gegevensvelden die naar deze primaire sleutel verwijzen, worden geïdentificeerd als een externe sleutel.

Alle gegevensvelden die naar een primaire sleutel verwijzen, worden in het tabelvenster aangeduid met een klein sleutelsymbool.

Relaties definiëren

Alle bestaande relaties worden in het relatievenster weergegeven door een lijn die de primaire en externe sleutelvelden met elkaar verbindt. U kunt een relatie toevoegen door het veld van de ene tabel te slepen en neer te zetten op het veld van de andere tabel. Een relatie wordt weer verwijderd door deze te selecteren en op de Delete-toets te drukken.

U kunt ook op het pictogram Nieuwe relatie klikken in het bovenste gedeelte van het relatieveld en de relatie tussen twee tabellen definiëren in het dialoogvenster Relaties.

Pictogram Nieuwe relatie

Nieuwe relatie

warning

Als je LibreOffice als front-end voor een relationele database gebruikt, wordt het aanmaken en verwijderen van relaties niet door LibreOffice in een tussengeheugen geplaatst, maar direct doorgestuurd naar de database.


Door op een verbindingslijn te dubbelklikken, kunt u bepaalde eigenschappen aan de relatie toekennen. Het dialoogvenster Relaties wordt geopend.

Help ons, alstublieft!