Indexontwerp

Met het dialoogvenster Indexontwerp kunt u de indexen voor de huidige tabel definiëren en bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een databasebestandsvenster op het pictogram Tabellen. Kies Invoegen - Tabelontwerp of Bewerken - Bewerken.


Tabelontwerp

Indexlijst

Toont een lijst met beschikbare indexen. Selecteer een index uit de lijst om te bewerken. De details van de geselecteerde index worden weergegeven in het dialoogvenster.

Nieuwe indexen

Maakt een nieuwe index.

Huidige index verwijderen

Verwijdert de huidige index.

Huidige index hernoemen

Geeft de huidige index een nieuwe naam.

Huidige index opslaan

Slaat de huidige index op in de gegevensbron.

Huidige index herstellen

Zet de huidige index terug naar de instelling die deze had toen het dialoogvenster werd gestart.

Indexdetails

Zodra u een detail van de huidige index wijzigt en vervolgens een andere index selecteert, wordt de wijziging direct doorgegeven aan de gegevensbron. U kunt het dialoogvenster alleen verlaten of een andere index selecteren als de wijziging met succes is bevestigd door de gegevensbron. U kunt de wijziging echter ongedaan maken door op het pictogram Huidige index herstellen te klikken.

Uniek

Geeft aan of de huidige index alleen unieke waarden toestaat. Door de optie Uniek aan te vinken, wordt voorkomen dat dubbele gegevens in het veld worden ingevoerd en wordt de gegevensintegriteit gegarandeerd.

Velden

In het gebied Velden wordt een lijst met velden in de huidige tabel weergegeven. U kunt ook meerdere velden selecteren. Om een veld uit de selectie te verwijderen, selecteert u de lege invoer aan het begin van de lijst.

Indexveld

Toont een lijst van de velden in de huidige tabel. U kunt meer dan één veld selecteren.

Sorteervolgorde

Bepaalt de sorteervolgorde van de indexen.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Help ons, alstublieft!