Tabelontwerp

In het venster Tabelontwerp definieert u nieuwe tabellen of bewerkt u de structuur van een bestaande tabel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een databasebestandsvenster op het pictogram Tabellen. Kies Invoegen - Tabelontwerp of Bewerken - Bewerken.


Database-overzicht

Tabelontwerp

Het venster heeft een eigen menubalk. Het bevat ook de volgende nieuwe opdracht: Indexontwerp

Tabeldefinitiegebied

In dit gebied definieert u de tabelstructuur.

Veldnaam

Specificeert de naam van het gegevensveld. De database-engine kan beperkingen opleggen aan de lengte van de tabelnaam en het gebruik van speciale tekens en spaties binnen de tabelnaam.

Veldtype

Specificeert het veldtype. De beschikbare veldtypen worden beperkt door de gebruikte database-engine.

Beschrijving

Specificeert een optionele beschrijving voor elk veld.

De rijkoppen bevatten de volgende opdrachten in het contextmenu:

Knippen

Knipt de geselecteerde rij naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de geselecteerde rij naar het klembord.

Plakken

Plakt de inhoud van het klembord.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij.

Rijen invoegen

Voegt een lege rij in boven de huidige rij, als de tabel niet is opgeslagen. Voegt een lege rij toe aan het einde van de tabel als de tabel al is opgeslagen.

Primaire sleutel

Als dit commando een vinkje heeft, wordt het gegevensveld gedefinieerd als een primaire sleutel. Door op het commando te klikken activeert/deactiveert u de definitie van de primaire sleutel van het veld. De opdracht is alleen zichtbaar als de gegevensbron primaire sleutels ondersteunt.

Veldeigenschappen

Definieert de veldeigenschappen van het momenteel geselecteerde veld.

Lengte

Specificeert het maximum aantal tekens dat is toegestaan voor gegevensinvoer van het bijbehorende gegevensveld, inclusief eventuele spaties of speciale tekens.

Aantal decimalen

Specificeert het aantal decimalen voor een numeriek veld of decimaal veld.

Standaardwaarde

Specificeert de waarde die de standaard is in nieuwe gegevensrecords.

Opmaakvoorbeeld

Geeft een voorbeeld weer van de opmaakcode van het veld door deze toe te passen op de standaardwaarde. Selecteer de formaatcode met de knop Veldopmaak.

Veldopmaak

Deze knop opent het dialoogvenster Veldopmaak.

Helpgebied

Toont een help tekenreeks of tip gedefinieerd door de databaseontwerper voor het gegeven veld.

Help ons, alstublieft!