Tabelcontextmenu's

Het contextmenu van de tabelcontainer biedt verschillende functies die van toepassing zijn op alle databasetabellen. Om een bepaalde tabel in de database te bewerken, selecteert u de overeenkomstige tabel en opent u het contextmenu.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een venster met een databasebestand op het pictogram Tabellen.


note

Afhankelijk van de context is het mogelijk dat niet alle functies voor uw huidige database in de contextmenu's worden weergegeven. De opdracht Relaties voor het definiëren van relaties tussen verschillende tabellen is bijvoorbeeld alleen beschikbaar bij relationele databases.


Afhankelijk van het gebruikte databasesysteem vindt u de volgende vermeldingen in de contextmenu's:

Openen

Gebruik de opdracht Openen om het geselecteerde object in een nieuwe taak te openen.

Als er een tabel open is, zijn er verschillende functies aanwezig om de gegevens te bewerken.

Relaties

Deze opdracht opent het venster Relatie-ontwerp, waarin u relaties tussen verschillende databasetabellen kunt definiëren.

Koppeling maken

Deze opdracht kan worden geactiveerd als er een object is geselecteerd. Er wordt koppeling met de naam Koppeling naar xxx (xxx staat voor de naam van het object) gemaakt, direct de map waarin ook het geselecteerde object staat.

Help ons, alstublieft!