Tabellen

In de bewerkingsmodus voor tabelgegevens kunt u uw gegevens zien als rijen records, met optionele filtering en sortering van die gegevens. In deze modus kunt u ook nieuwe records invoeren, wijzigingen aanbrengen in en bestaande records verwijderen.

In de LibreOffice Help vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

Een nieuw tabelontwerp maken of bewerken

Gegevensbronnen

Deze sectie bevat informatie over het bladeren door en het bewerken van databasetabellen.

Record zoeken

In formulieren of databasetabellen kunt u in gegevensvelden, keuzelijsten en selectievakjes naar specifieke waarden zoeken.

Gegevens sorteren en filteren

Relaties, Primaire en externe sleutel

Tabelcontextmenu's

Het contextmenu van de tabelcontainer biedt verschillende functies die van toepassing zijn op alle databasetabellen. Om een bepaalde tabel in de database te bewerken, selecteert u de overeenkomstige tabel en opent u het contextmenu.

Help ons, alstublieft!