Formulierontwerp

Elk LibreOffice-document kan worden uitgebreid tot een formulier. Voeg eenvoudig een of meer formulierbesturingselementen toe.

Open de werkbalk Formulierbesturingselementen. De werkbalk Formulierbesturingselementen bevat de functies die nodig zijn om een formulier te bewerken. Meer functies zijn te vinden op de werkbalk Formulierontwerp en de werkbalk Meer besturingselementen.

In de modus formulierontwerp kunt u besturingselementen invoegen, eigenschappen toevoegen Formuliereigenschappen definiëren, en subformulieren definiëren.

Het pictogram Formuliernavigator op de werkbalk Formulierontwerp opent de Formuliernavigator.

Met het pictogram Openen in ontwerpmodus kunt u een formulierdocument opslaan, zodat het altijd opent in de modus Formulierontwerp.

Als er een fout optreedt bij het toewijzen van eigenschappen aan de objecten in het formulier, (bijvoorbeeld bij het toewijzen van een niet-bestaande databasetabel aan een object), verschijnt een overeenkomstige foutmelding. Deze foutmelding kan een knop Meer bevatten. Als u op Meer klikt, verschijnt er een dialoogvenster met meer informatie over het huidige probleem.

Help ons, alstublieft!