Formulieren

Formulieren kunnen worden gebruikt om eenvoudig bestaande database-inhoud in te voeren of te bewerken.

Assistent formulieren

Formulierbesturingselementen

De werkbalk Formulierbesturingselementen biedt de hulpmiddelen die nodig zijn om een formulier te maken in een tekst-, tabel-, tekening- of presentatiedocument.

Formulier in ontwerpmodus

In de ontwerpmodus wordt het formulier ontworpen en worden de eigenschappen van het formulier en de daarin opgenomen besturingselementen gedefinieerd.

Record zoeken

Doorzoekt databasetabellen en formulieren. In formulieren of databasetabellen kunt u in gegevensvelden, keuzelijsten en selectievakjes naar specifieke waarden zoeken.

Gegevens sorteren en filteren

U vindt de sorteer- en filterfuncties op de werkbalk wanneer u een formulier opent in de gebruikersmodus.

Help ons, alstublieft!