Ontbrekende elementen

Als een query wordt geopend waarin tabellen of velden niet meer bestaan, verschijnt het dialoogvenster Ontbrekend element. Dit dialoogvenster geeft een naam aan de ontbrekende tabel of het veld dat niet kan worden geĂŻnterpreteerd en stelt u in staat om te beslissen hoe u verder wilt gaan met de procedure.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een venster met een databasebestand op het pictogram Query's en kies vervolgens Bewerken - Bewerken.
Wanneer velden waarnaar wordt verwezen niet meer bestaan, ziet u dit dialoogvenster.


Hoe nu verder?

Er zijn drie mogelijkheden om deze vraag te beantwoorden:

Wilt u de query echt in de grafische weergave openen?

Hiermee kunt u de query openen in de Ontwerpweergave ondanks ontbrekende elementen. Met deze optie kunt u ook aangeven of andere fouten moeten worden genegeerd.

De query wordt geopend in de Ontwerpweergave (de grafische interface). Ontbrekende tabellen worden blanco weergegeven en ongeldige velden verschijnen met hun (ongeldige) namen in de lijst met velden. Hierdoor kunt u precies met die velden werken die de fout hebben veroorzaakt.

Open de query in de SQL-weergave

Hiermee kunt u het queryontwerp openen in de SQL-modus en de query interpreteren als een Oorspronkelijke SQL. U kunt de oorspronkelijke SQL-modus alleen afsluiten als de LibreOffice-instructie volledig is geĂŻnterpreteerd (alleen mogelijk als de gebruikte tabellen of velden in de query echt bestaan).

Open de query niet

Hiermee kunt u de procedure annuleren en specificeren dat de query niet moet worden geopend. Deze optie komt overeen met de functie van de dialoogknop Annuleren.

Negeer ook soortgelijke fouten

Als je de eerste optie hebt geselecteerd, maar je wilt de query toch openen in de grafische weergave ondanks ontbrekende elementen, kun je aangeven of andere fouten worden genegeerd. Daarom wordt er in het huidige openingsproces, geen foutmelding weergegeven als de query niet correct kan worden geĂŻnterpreteerd.

Help ons, alstublieft!