Query's

Een "query" is een speciale weergave van een tabel. Een query kan gekozen worden uit gekozen velden binnen records weergeven; het kan die records ook sorteren. Een query kan van toepassing zijn op één tabel van op meerdere tabellen, als ze zijn grondbeginselen van gemeenschappelijke gegevensvelden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een venster met een databasebestand op het pictogram Query's.


Gebruik query's om records uit gegevenstabellen te zoeken op basis van bepaalde criteria. Alle query's die voor een database zijn gemaakt, worden weergegeven onder het item Query's. Aangezien dit item de databasequery's bevat, wordt het ook wel de "querycontainer" genoemd.

Query's afdrukken

Een query of tabel afdrukken:

  1. Open een tekstdocument (of een werkbladdocument als u de voorkeur geeft aan de specifieke afdrukfuncties van dit type document).

  2. Open het databasebestand en klik op het tabelpictogram als u een tabel wilt afdrukken, of klik op het pictogram Query als u een query wilt afdrukken.

  3. Sleep de naam van de tabel of query naar het geopende tekstdocument of het werkblad. Het dialoogvenster Databasekolommen invoegen wordt geopend.

  4. Bepaal welke kolommen = gegevensvelden u wilt opnemen. U kunt ook op de knop AutoOpmaak klikken en een overeenkomstig opmaaktype selecteren. Sluit het dialoogvenster.

    De query of tabel wordt in uw document ingevoegd.

  5. Druk het document af door Bestand - Afdrukken te kiezen.

tip

U kunt ook de gegevensbronweergave openen (Ctrl+Shift+F4), de hele databasetabel selecteren in de gegevensbronweergave (klik in de linkerbovenhoek van de tabel) en vervolgens de selectie naar een tekstdocument of werkblad slepen.


Gegevens sorteren en filteren

Hiermee kunt u de gegevens in een querytabel sorteren en filteren.

Query-ontwerp

Met Query-ontwerp kunt u een query of weergave maken en bewerken.

Werkbalk Query-ontwerp

Bij het maken of wijzigen van een SQL-query, kunt u de pictogrammen op de werkbalk Query-ontwerp gebruiken om de weergave van gegevens te regelen.

Query over meerdere tabellen

Het queryresultaat kan gegevens uit meerdere tabellen bevatten als deze door geschikte gegevensvelden aan elkaar zijn gekoppeld.

Query-criteria formuleren

U kunt zien welke operators en commando's kunnen worden gebruikt om de filtervoorwaarden voor een query te formuleren.

Functies uitvoeren

U kunt berekeningen uitvoeren met de gegevens van een tabel en de resultaten opslaan als een queryresultaat.

Help ons, alstublieft!