Werkbalk Opmaak

De werkbalk Opmaak wordt weergegeven als een diagram wordt ingesteld op de modus Bewerken. Dubbelklik op een diagram om in de modus Bewerken te komen: Klik buiten het diagram om de modus Bewerken te verlaten.

U kunt de opmaak van een diagram bewerken met behulp van de besturingselementen en pictogrammen op de werkbalk Opmaak.

Diagramelement selecteren

Selecteer het element in het diagram dat u wilt opmaken. Het element wordt geselecteerd in het voorbeeld van het diagram. Klik op Selectie voor opmaak om het dialoogvenster voor eigenschappen voor het geselecteerde element te openen.

Opmaak voor selectie

Opent het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde element.

Diagramtype

Opent het dialoogvenster Diagramtype.

Gegevenstabel voor diagram

Opent het dialoogvenster Gegevenstabel waarin u de gegevens voor het diagram kunt wijzigen.

Horizontale rasterlijnen

Het pictogram Horizontaal raster aan/uit op de werkbalk Opmaak schakelt de weergave van het raster voor de Y-as aan of uit.

Legenda aan/uit

Klik op Legenda aan/uit op de werkbalk Opmaak om een legenda weer te geven of te verbergen.

Tekst schalen

Brengt de tekst in het diagram op schaal wanneer u de grootte van het diagram verandert.

Automatische lay-out

Verplaatst alle diagramobjecten naar hun standaardpositie. Deze functie is niet van invloed op het diagramtype of enig ander attribuut dan de positie van objecten.

Help ons, alstublieft!