Assistent Diagram - Gegevensreeksen

Op deze pagina van de Assistent Diagram kunt u het bronbereik van alle gegevensreeksen afzonderlijk wijzigen, inclusief hun labels. U kunt ook het bereik van de categorieën wijzigen. U kunt hier eerst het gegevensbereik op de pagina Gegevensbereik selecteren en vervolgens onnodige gegevensreeksen verwijderen of gegevensreeksen uit andere cellen toevoegen.

Tippictogram

Als er op deze pagina teveel opties aanwezig lijken te zijn, definieer dan alleen het gegevensbereik op de pagina Gegevensbereik van de Assistent Diagram en sla deze pagina over.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.

Dubbelklik op een diagram en kies vervolgens Opmaak – Gegevensbereiken


Dit dialoogvenster is alleen beschikbaar voor diagrammen die gebaseerd zijn op een Calc- of Writer-tabel.

Druk op Shift+F1 en wijs een besturingselement aan om meer te weten te komen over dat besturingselement.

Gegevensreeksen beheren

In de keuzelijst Gegevensreeksen ziet u een lijst van alle gegevensreeksen in het huidige diagram.

Gegevensreeksen bewerken

  1. Klik op een item in de lijst om de eigenschappen voor dat item weer te geven en te bewerken.

    In de keuzelijst Gegevensbereiken ziet u de namen en celbereiken van de componenten van de gegevensreeks.

  2. Klik op een item en bewerk dan de inhoud in het tekstvak daaronder.

    Het label naast het tekstvak vermeldt de huidige geselecteerde reeks.

  3. Voer een bereik in of klik op het pictogram Selecteer gegevensreeks om het dialoogvenster te minimaliseren en het bereik met de muis te selecteren.

    Als u een gegevensbereik van meerdere celbereiken wilt die niet aaneengeschakeld zijn, voer dan het eerste bereik in, dan handmatig een puntkomma aan het einde van het tekstvak, voer vervolgens de andere bereiken in. Gebruik een puntkomma als scheidingsteken tussen de bereiken.

Het bereik van een gegevensnaam, zoals Y-waarden, mag geen kopcel bevatten.

Categorie- of gegevenslabels bewerken

Afhankelijk van het diagramtype worden de teksten getoond op de X-as of als gegevenslabels.

Help ons, alstublieft!