Assistent Diagram - Diagramelementen

Op deze pagina van de Assistent Diagram kunt u de diagramelementen kiezen die weergegeven moeten worden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.


Druk op Shift+F1 en wijs een besturingselement aan om meer te weten te komen over dat besturingselement.

Diagramelementen invoeren

Voer titels in of klik op de elementen die u wilt weergeven in het huidige diagram.

Titels

Als u tekst invoert voor een titel, subtitel of een as wordt de benodigde ruimte gereserveerd om de tekst naast het diagram weer te geven. Als u geen tekst invoert, wordt geen ruimte gereserveerd, waardoor meer ruimte overblijft om het diagram weer te geven.

Het is niet mogelijk om de titeltekst aan een cel te koppelen. U moet de tekst direct invoeren.

Als het diagram gereed is, kunt u de positie en andere eigenschappen wijzigen via het menu Opmaak.

Legenda

De legenda geeft de labels weer van de eerste rij of kolom of van het bereik dat u heeft ingesteld in het dialoogvenster Gegevensreeksen. Als uw diagram geen labels bevat, toont de legenda tekst als "Rij 1, Rij 2, ..." of "Kolom A, Kolom B, ..." overeenkomstig het rijnummer of de kolomletter van de diagramgegevens.

U kunt niet direct tekst invoeren, het wordt automatisch gegenereerd uit het celbereik Naam.

Selecteer één van de opties voor de positie. Als het diagram gereed is kunt u andere posities opgeven met behulp van het menu Opmaak.

Rasters

De zichtbare rasterlijnen kunnen helpen bij het interpreteren van de gegevenswaarden in het diagram.

De afstand tussen de rasterlijnen komt overeen met de instellingen van de interval op de tab Schaal van de aseigenschappen.

Rasterlijnen zijn niet beschikbaar in taartdiagrammen.

Extra elementen

Gebruik voor extra elementen het menu Invoegen van het diagram in de bewerkingsmodus. Daar kunt u de volgende elementen definiëren:

  1. Secundaire assen

  2. Hulpraster

  3. Gegevenslabels

  4. Statistieken, bijvoorbeeld gemiddelde waarden, y foutbalken en trendlijnen

Help ons, alstublieft!