Diagramtype XY (verspreid)

Op de eerste pagina van de Assistent Diagram kunt u een diagramtype kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.


XY (verspreid)

Een XY-diagram is in zijn basisvorm gebaseerd op één gegevensreeks die bestaat uit een naam, een lijst met X-waarden en een lijst met Y-waarden. Elk paar waarden (X|Y) wordt als een punt getoond in een coördinatensysteem. De naam van de gegevensreeks wordt gekoppeld aan de Y-waarden en getoond in de legenda.

Kies een XY-diagram voor de volgende voorbeeldtaken:

  1. breng de X-as op schaal

  2. maak een parameterboog, bijvoorbeeld een spiraal

  3. teken de grafiek van een functie

  4. onderzoeken van de statistische associaties van kwantitatieve variabelen

Uw XY-diagram mag meer dan één gegevensreeks hebben.

XY-diagram varianten

U kunt een variant van een XY-diagram kiezen op de eerste pagina van de Assistent Diagram of door te kiezen Opmaak - Diagramtype voor een diagram in de bewerkingsmodus.

Het diagram wordt gemaakt met de standaardinstellingen. Als het diagram gereed is, kunt u de eigenschappen bewerken om het uiterlijk te wijzigen. Lijnstijlen en pictogrammen kunnen gewijzigd worden op de tabpagina Lijn van het dialoogvenster van de eigenschappen van de gegevensreeksen.

Dubbelklik op een willekeurig gegevenspunt om het dialoogvenster Gegevensreeksen te openen. In dit dialoogvenster kunt u veel eigenschappen van de gegevensreeksen wijzigen.

Voor 2D-diagrammen kunt u Invoegen - Y foutbalken kiezen om de weergave van foutbalken in te schakelen.

U activeert het tonen van gemiddelde waarden-lijnen en trendlijnen met de opdrachten in het menu Invoegen.

Alleen punten

Elk gegevenspunt wordt weergegeven door een pictogram. LibreOffice gebruikt standaard pictogrammen met verschillende vormen en kleuren voor elke gegevensreeks. De standaard kleuren zijn ingesteld in - Diagrammen - Standaardkleuren.

Alleen lijnen

Deze variant tekent rechte lijnen van een gegevenspunt naar het volgende. De gegevenspunten worden niet als pictogrammen getoond.

De volgorde van tekenen is gelijk aan de volgorde in de gegevensreeks. Markeer Sorteer op X-waarden om de lijnen te tekenen in volgorde van de X-waarden. Deze sortering is alleen van toepassing op het diagram, niet op de gegevens in de tabel.

Punten en lijnen

Deze variant toont tegelijkertijd punten en lijnen.

3D-lijnen

De lijnen worden getoond als linten. De gegevenspunten worden niet getoond als pictogrammen. Kies in het gereed zijnde diagram 3D-weergave om eigenschappen als belichting en beeldhoek in te stellen.

Vloeiende lijnen

Kies Vloeiende lijnen als Lijnsoort keuzelijst om rondingen in plaats van rechte lijnstukken te tekenen.

Klik op Eigenschappen om de bijzonderheden voor de bogen in te stellen.

Kubieke spline interpoleert uw gegevenspunten met behulp van polynomialen (of veeltermvergelijkingen) van de derde graad. De overgangen tussen de polynomiale gedeelten zijn vloeiend, zij hebben dezelfde helling en kromming.

De Resolutie bepaalt hoeveel lijnsegmenten berekend worden om een polynoom gedeelte tussen twee gegevenspunten te tekenen. U kunt de tussenliggende punten bekijken als u op een willekeurig gegevenspunt klikt.

B-Spline gebruikt een parametrische, interpolerende B-spline kromme. Deze krommen worden stuk voor stuk opgebouwd uit polynomen. TheGraad van de polynomen stelt de graad van deze polynomen in.

Gestapelde lijnen

Kies Gestapelde lijnen als Lijnsoort keuzelijst om lijnen te trekken met stappen van punt tot punt in plaats van rechte lijnstukken.

Klik op Eigenschappen om de bijzonderheden voor de bogen in te stellen.

Er zijn 4 verschillende staptypes:

Help ons, alstublieft!