Diagramtype Taart

Op de eerste pagina van de Assistent Diagram kunt u een diagramtype kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.


Taart

Een taartdiagram toont de waarden als cirkelvormige sectoren van een totale cirkel. De lengte van de boog of het gebied van elke sector is evenredig aan zijn waarde.

Taart - dit subtype toont sectoren, één per gegevenskolom, als gekleurde gebieden van de hele taart. U kunt in het gemaakte diagram klikken en elke sector verslepen om die te scheiden van de rest van de taart of om hem weer in te voegen.

Verschoven taart - dit subtype toont de reeds van elkaar gescheiden sectoren. U kunt in het gemaakte diagram klikken en een willekeurige sector slepen langs een middellijn vanuit het centrum van de taart.

Cirkel - dit subtype kan meerdere gegevenskolommen weergeven. Elke gegevenskolom wordt getoond als een cirkelvorm met een gat van binnen, waar de volgende gegevenskolom kan worden getoond. U kunt in het gemaakte diagram klikken en de buitenste sector verslepen langs een middellijn vanuit het centrum van de cirkel.

Ringdiagram in segmenten - dit subtype toont de buitenste sectoren gescheiden van de overige cirkels. In het gemaakte diagram kunt u in de buitenste sector klikken en een segment verslepen langs een middellijn vanuit het centrum van de cirkel.

Help ons, alstublieft!