Diagramtype Kolom en Lijn

Op de eerste pagina van de Assistent Diagram kunt u een diagramtype kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.


Kolom en Lijn

Een kolom- en lijndiagram is een combinatie van een kolomdiagram met een lijndiagram.

Selecteer Ć©Ć©n van de varianten

U kunt een tweede Y-as invoegen met Invoegen - Assen nadat u de assistent heeft beƫindigd.

Een gegevensbereik aangeven

De linker kolommen (of de bovenste rijen) van het geselecteerde gegevensbereik bevatten de gegevens die weergegeven worden als de Kolom-objecten. De andere kolommen of rijen van het gegevensbereik bevatten de gegevens voor de Lijn-objecten. U kunt deze toewijzing wijzigen in het dialoogvenster Gegevensreeksen.

  1. Selecteer het gegevensbereik.

  2. Klik op Ć©Ć©n van de opties voor gegevensreeksen in rijen of in kolommen.

  3. Markeer of het gegevensbereik koppen heeft als eerste rij of als eerste kolom of in beide.

Gegevensreeksen beheren

In de keuzelijst Gegevensreeksen ziet u een lijst van alle gegevensreeksen in het huidige diagram.

De gegevensreeksen van de kolom staan bovenaan de lijst, de gegevensreeksen van de lijn staan onderaan de lijst.

Gegevensreeksen bewerken

  1. Klik op een item in de lijst om de eigenschappen voor dat item weer te geven en te bewerken.

    In de keuzelijst Gegevensbereiken ziet u de namen en celbereiken van de componenten van de gegevensreeks.

  2. Klik op een item en bewerk dan de inhoud in het tekstvak daaronder.

    Het label naast het tekstvak vermeldt de huidige geselecteerde reeks.

  3. Voer een bereik in of klik op het pictogram Selecteer gegevensreeks om het dialoogvenster te minimaliseren en het bereik met de muis te selecteren.

Het bereik van een gegevensnaam, zoals Y-waarden, mag geen kopcel bevatten.

Categorie- of gegevenslabels bewerken

De waarden in het bereik Categorieƫn worden als labels weergegeven op de X-as.

Diagramelementen invoegen

Gebruik de pagina Diagramelementen uit de Assistent Diagram om Ć©Ć©n van de volgende elementen in te voegen:

Gebruik voor extra elementen het menu Invoegen van het diagram in de bewerkingsmodus. Daar kunt u de volgende elementen definiƫren:

Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van de gegevensreeksen om verschillende gegevenslabels en statistische elementen in te stellen.

Help ons, alstublieft!