Diagramtype Kolom en Balk

Op de eerste pagina van de Assistent Diagram kunt u een diagramtype kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.


Kolom

Dit type toont een balkdiagram of balkgrafiek met verticale balken. De hoogte van elke balk is evenredig aan zijn waarde. De X-as geeft categorieën weer. De Y-as toont de waarde voor elke categorie.

Normaal - dit subtype geeft alle gegevenswaarden die tot één categorie behoren naast elkaar weer. Hoofddoel is om de individuele absolute waarden te vergelijken met elke andere waarde.

Gestapeld - dit subtype geeft de gegevenswaarden van elke categorie boven elkaar weer. Hoofddoel is de totale waarde van de categorie en de aparte bijdrage van elke waarde in die categorie.

Procent - dit subtype geeft het relatieve percentage van elke gegevenswaarde met betrekking tot het totaal van zijn categorie weer. Hoofddoel is de relatieve bijdrage van elke waarde aan het totaal van de categorie.

U kunt een 3D-weergave van gegevenswaarden inschakelen. Het "realistische" ontwerp probeert het beste 3D aanzien te geven. Het "eenvoudige" ontwerp probeert de diagramweergave van andere Office-producten na te bootsen.

Voor 3D diagrammen kunt u voor de vorm van elke gegevenswaarde selecteren uit balk, cilinder, kegel en piramide.

Balk

Dit type geeft een balkdiagram of balkgrafiek met horizontale balken weer. De lengte van elke balk is evenredig aan zijn waarde. De Y-as toont de categorieën. De X-as toont de waarde voor elke categorie.

De subtypen zijn hetzelfde als voor het type Kolom.

Help ons, alstublieft!