Eigenschappen van Gestapelde lijnen

In een grafiek die lijnen (type Lijn of XY) weergeeft, kunt u ervoor kiezen om de punten te verbinden met stappen in plaats van gesloten lijnen. Sommige opties beheren de eigenschappen van die stappen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

In het dialoogvenster Diagramtype van een lijndiagram of een XY-diagram dat lijnen weergeeft, kiest Getrapt, klik vervolgens op de knop Eigenschappen.


Verschillende stap-types

Help ons, alstublieft!