Eigenschappen voor vloeiende lijnen

In een diagram dat lijnen weergeeft (Lijn- of XY-type), kunt u er voor kiezen om bogen weer te geven in plaats van rechte lijnen. Sommige opties beheren de eigenschappen van deze bogen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

In het dialoogvenster Diagramtype van een lijndiagram of een XY-diagram dat lijnen weergeeft, kiest Getrapt, klik vervolgens op de knop Eigenschappen.


Druk op Shift+F1 en wijs een besturingselement aan om meer te weten te komen over dat besturingselement.

Lijneigenschappen wijzigen

  1. Selecteer Kubieke spline of B-spline.

    Dit zijn mathematische modellen die de weergave van de krommen beïnvloeden. De krommen worden gemaakt door segmenten van polynomen samen te voegen.

  2. Optioneel instellen van de resolutie. Een hogere waarde geeft een vloeiender lijn.

  3. Stel als optie voor B-spline lijnen de graad van de polynomen in.

Help ons, alstublieft!