Schikking

Geeft u de mogelijkheid om de volgorde van de reeds geplaatste gegevensreeksen in het diagram te wijzigen.

De positie van de gegevens in de gegevenstabel blijft onveranderd. U kunt de opdrachten alleen kiezen na het invoegen van een diagram in LibreOffice Calc.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Schikken (diagrammen)

Open het contextmenu en kies Schikken (diagrammen)


Waarschuwingspictogram

Deze functie is alleen beschikbaar als u uw gegevens laat weergeven in kolommen. Het is niet mogelijk om gegevens die weergegeven worden in rijen te verwisselen.


Naar voren

Plaatst de geselecteerde gegevensreeks naar voren (naar rechts).

Naar achteren

Plaatst de geselecteerde gegevensreeks naar achteren (naar links).

Help ons, alstublieft!