Diagrambodem

Opent het dialoogvenster Diagrambodem, waar u de eigenschappen van de diagrambodem kunt aanpassen. De diagrambodem is het onderste gebied in 3D-diagrammen. Deze optie is alleen beschikbaar voor 3D-diagrammen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Diagrambodem (Diagrammen)


Lijn

Stel de opmaakopties in voor de geselecteerde lijn of voor de lijn die u wilt tekenen. U kunt ook pijlpunten toevoegen aan de lijn of diagramsymbolen wijzigen.

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Transparantie

Stel de transparantieopties in voor de opvulling die u op het geselecteerde object wilt toepassen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!