Diagrambodem

Opent het dialoogvenster Diagrambodem, waar u de eigenschappen van de diagrambodem kunt aanpassen. De diagrambodem is het onderste gebied in 3D-diagrammen. Deze optie is alleen beschikbaar voor 3D-diagrammen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Diagrambodem (Diagrammen)


Lijn

Stel de opmaakopties in voor de geselecteerde lijn of voor de lijn die u wilt tekenen. U kunt ook pijlpunten toevoegen aan de lijn of diagramsymbolen wijzigen.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Transparantie

Stel de transparantieopties in voor de opvulling die u op het geselecteerde object wilt toepassen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!