Raster

Opent het dialoogvenster Raster waar u de rastereigenschappen kunt definiëren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Raster - X-, Y-, Z-as hoofdraster / X-, Y-, Z-as subraster / Alle asrasters (Diagrammen)


Lijn

Stel de opmaakopties in voor de geselecteerde lijn of voor de lijn die u wilt tekenen. U kunt ook pijlpunten toevoegen aan de lijn of diagramsymbolen wijzigen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!