Positioneren

Beheert de positionering van de as.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Opmaak - As - X-as - Positioneren (Diagrammen)


Aslijn

Selecteer waar de andere as moet worden gekruist: aan het begin, aan het einde, bij een gespecificeerde waarde, of bij een categorie.

Positie van de as

Op de merktekens

Geeft aan dat de as gepositioneerd is op de eerste/laatste merktekens. Dit zorgt ervoor dat de datapunten visueel worden voorgesteld aan het begin/einde van de waarde-as.

Tussen merktekens

Specificeert dat de as tussen de merktekens is geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de visuele voorstelling van de datapunten begint/eindigt op een afstand van de waarde-as.

Labels

Labels plaatsen

Selecteer waar de labels moeten worden geplaatst: nabij de as, nabij de as (andere zijde), buiten het begin, of buiten het einde.

Intervalmarkeringen

Hoofdinterval:

Specificeert of de markeringen aan de binnen- of buitenkant van de as geplaatst moeten worden. Een combinatie van beide is ook mogelijk: u ziet dan markeringen aan beide kanten.

Binnenkant

Geeft aan dat markeringen aan de binnenzijde van de as worden geplaatst.

Buitenkant

Bepaalt dat de markeringen aan de buitenkant van de as geplaatst worden.

Hulpinterval:

Hier definieert u de markeringslijnen tussen de asmarkeringen. Het is mogelijk om beide opties te activeren. Dit zal resulteren in een markeringslijn die van buiten naar binnen loopt.

Binnenkant

Klik hier om de hulpmarkeringen aan de binnenkant van de as te plaatsen.

Buitenkant

Klik hier om de hulpmarkeringen aan de buitenkant van de as te plaatsen.

Markeringen plaatsen

Selecteer waar de markeringen moeten worden geplaatst: bij de labels, bij de as, of bij de as en de labels.

Help ons, alstublieft!