Schaal

Beheert de schaal van de X of Y as.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Opmaak - As - Y-as - Op schaal brengen (Diagrammen)


De schaalverdeling van de assen wordt automatisch ingesteld door LibreOffice zodat alle waarden optimaal weergegeven worden.

Teneinde specifieke resultaten te bereiken, kunt u de schaalverdeling van de as handmatig veranderen. Zo kunt u alleen het bovenste gedeelte van kolommen weergeven door de nullijn naar boven te schuiven.

Schaal

Hier kunt u waarden voor het onderverdelen van assen invoeren. U kunt automatisch de vijf eigenschappen Minimum, Maximum, Hoofdinterval, Hulpinterval en As opinstellen.

Minimum

Definieert de minimumwaarde aan het begin van de as.

Maximum

Definieert de maximumwaarde voor het einde van de as.

Hoofdinterval

Definieert de interval voor de hoofdverdeling van de assen. De hoofdinterval kan niet groter zijn dan het waardegebied.

Hulp-intervalmarkeringen

Definieert de interval voor de onderverdeling van de assen.

As op

Geeft aan op welke posities de waarden op de as worden weergegeven.

Automatisch

U moet eerst de optieAutomatisch uitschakelen om de waarden te kunnen wijzigen.

Notitiepictogram

Schakel deze optie uit als u met "vaste" waarden werkt, aangezien de optie automatische schaalverdeling niet toestaat.


Logaritmische schaalverdeling

Geeft aan dat u de as logaritmisch wilt onderverdelen.

Notitiepictogram

Gebruik deze mogelijkheid als u werkt met waarden die sterk van elkaar verschillen. U kunt een logaritmische schaalverdeling gebruiken om de onderlinge afstand tussen de rasterlijnen gelijk te houden terwijl de stapgrootte van de waarden toeneemt of afneemt.


Omgekeerde richting

Definieert waar de laagste en waar de hoogste waarden worden weergegeven op de as. Als het keuzevakje niet gemarkeerd is, is dit de rekenkundige richting. Dat betekent bij Cartesiaanse coördinatenstelsels dat de X-as de lagere waarden links weergeeft en de Y-as de lage waarden weergeeft aan de onderzijde. Bij polaire coördinatenstelsels is de richting van de rekenkundige hoek van de as linksom en van de radiale as van binnen naar buiten.

Type

Voor sommige types van assen, kunt u er voor kiezen om een as als tekst of als een datum op te maken, of om het automatisch het type te laten detecteren. Voor de as van het type "Datum" kunt u de volgende opties instellen.

Minimum en maximum waarden moeten aan het einde van de schaal getoond worden.

Resolutie kan ingesteld worden zodat dagen, maanden of jaren als interval kunnen gezien worden.

Het hoofdinterval kan ingesteld worden om een aantal dagen, maanden of jaren te zien.

Het sibinterval kan ingesteld worden om een aantal dagen, maanden of jaren te zien.

Help ons, alstublieft!